भगवती एग्राेभेट तथा लेखापढी सेवा केन्द्र

Area: Kailali > Sudurpaschim Pradesh
Our Address: Purba Road, Attariya, Kailali
Telephone: 9848636167
Email: [email protected]
Social Link:

हाम्रो याहाँ पशुपन्छीको औषधि उपचार, हाईब्रीड बिउबिजन, किटनाशक बिषादि, मलखाद, कृषि औजारका साथै अड्डा अदालत तथा संघ सस्थामा लेखिने बिभिन्न कानुनी लिखतहरु, मालपोत कार्यालय अन्तरर्गतको भू–सेवा तथा कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध छ।


Back To Top