Food service in Nepal

City Guest House & Family Restaurant

8, City Safari Line, New Bus Park Nepal, Itahari

City Guest House & Family Restaurant all types of City Guest House & Family Restaurant . . .

Yakety Yak Hostel

Amrit Marg, Kathmandu

Yakety Yak Hostel all types of Yakety Yak Hostel . . .

Nepal Cottage Resort

Paknajol Marg, Kathmandu

Nepal Cottage Resort - 3 Star Hotel all types of Nepal Cottage Resort - 3 Star Hotel . . .

Birds Nest Hostel

Kaldhara Marg, Kathmandu

Birds Nest Hostel all ty[es of Birds Nest Hostel . . .

Hotel Sahara Inn Pvt. Ltd.

Basanta Nagar Rd, Kathmandu

Hotel Sahara Inn Pvt. Ltd. all types of Hotel Sahara Inn Pvt. Ltd. . . .

Vista City Hostel

Kathmandu, Nepal

Vista City Hostel all types of Vista City Hostel . . .

Rosemary Hostel

Kathmandu, Nepal

Rosemary Hostel all types of Rosemary Hostel . . .

Nexus Inn The Aparthotel

Narsingh Chowk Marg, Kathmandu

Nexus Inn The Aparthotel all types of Nexus Inn The Aparthotel . . .

Nepal Pavilion Inn

Amrit Marg, Thamel Post Box 6062, Kathmandu

Nepal Pavilion Inn all types of Nepal Pavilion Inn . . .

Hotel Ruza

Kathmandu, Nepal

Hotel Ruza all types of Hotel Ruza . . .

Back To Top